0911 400 393

Hướng dẫn chi tiết hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ 2022

Hướng dẫn chi tiết hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ 2022

Khi người Mỹ sang Việt Nam muốn sử dụng giấy tờ cho công việc hay mục đích sinh sống thì cần phải hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ. Để tránh mất thời gian cũng như sai sót trong quá trình làm thủ tục. Lylichtuphap.info sẽ hướng dẫn chi tiết hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ 2022 cho bạn dưới bài viết sau.

Hướng dẫn chi tiết hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ 2022
Hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ là gì?

Hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ là gì?

Dựa theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 về chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự thì chúng ta hiểu được:

 • Hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ là việc chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của người Mỹ bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Và hiện nay cơ quan có thẩm quyền hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ Mỹ là Bộ Ngoại Giao.
 • Hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ không có chức năng xác nhận các nội dung, hạng mục có trong giấy tờ. Vì vậy sẽ không chịu trách nhiệm về tính chân thực của nội dung do cơ quan cấp trên giấy tờ, văn bản đó.

Các loại giấy tờ, tài liệu thường được hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ

Hiện nay các loại giấy tờ, tài liệu thường được hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ là:

 • Giấy khai sinh.
 • Giấy đăng ký kết hôn.
 • Giấy chứng nhận độc thân.
 • Lý lịch tư pháp.
 • Bằng cấp, các loại chứng chỉ, bảng điểm.
 • Giấy chứng nhận kinh nghiệm.
 • Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.
 • Chứng nhận xuất xứ, chất lượng.
 • Các loại tài liệu, hợp đồng.
 • …………………………………………….

Giấy tờ không được hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ

Nếu giấy tờ của bạn có một trong số những vấn đề sau thì sẽ không được Đại sứ quán và Bộ ngoại giao Việt Nam chấp nhận:

 1. Giấy tờ đã có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa thông tin nhưng không có đính chính bên cạnh theo quy định pháp luật.
 2. Giấy tờ gốc nhưng là giấy tờ giả mạo, không do cơ quan có thẩm quyền cấp ra.
 3. Trên giấy tờ không có con dấu và chữ ký trực tiếp trên văn bản đó. Nội dung xuyên tạc, vi phạm pháp luật, không phù hợp với lợi ích quốc gia.
 4. Viên chức lãnh sự cho rằng bằng chứng nhận dạng không đầy đủ, bằng chứng chức danh, chức vụ của cơ quan cấp bị thiếu hoặc không đầy đủ.
Hướng dẫn chi tiết hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ 2022
Các loại giấy tờ, tài liệu không được hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ

Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của Mỹ sử dụng ở Việt Nam

Muốn sử dụng giấy tờ hợp pháp hóa lãnh sự của Mỹ ở Việt Nam chúng ta cần thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự, và có hai cách thực hiện tại Mỹ và tại Việt Nam.

Khi thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ tại Mỹ (Áp dụng cho tất cả giấy tờ do Mỹ cấp)

Bước 1: Công chứng/Chứng thực

Đầu tiên các loại giấy tờ được cấp ở Mỹ mà bạn cần hợp pháp hóa lãnh sự cần phải được công chứng bởi công chứng viên. Trên giấy công chứng cần ghi rõ “True Certified copy”.

Dựa vào quyền hạn của công chứng viên để chi ra 2 trường hợp:

 1. Nếu công chứng viên công chứng giấy tờ của bạn được cấp phép hành nghề thông qua quận thì cần xin xác nhận của Lục sự tòa tại quận nơi công chứng viên hành nghề công chứng. Sau đó xác nhận của Văn phòng Đổng Lý tiểu bang (Secretary of State – Stateclerk) nơi công chứng giấy tờ.
 2. Trường hợp công chứng viên được cấp phép giấy tờ hành nghề thông qua Tiểu bang thì bạn chỉ cần mang tài liệu cần hợp pháp qua xác nhận ở Văn phòng Đổng Lý tiểu bang (Secretary of State – Stateclerk) nơi công chứng giấy tờ.

Lưu ý:

 • Trường hợp cùng lúc xin chứng nhận ở cả Lục sự tòa và văn phòng Đổng lý thì ngày thực hiện chứng nhận ở Lục sự tòa phải được thực hiện trước ngày chứng nhận của Văn phòng Đổng lý tiểu bang.
 • Đối với các loại giấy tờ do liên bang cấp, giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, chứng nhận ly hôn thì không cần công chứng mà chỉ cần mang lên Văn phòng đổng lý tiểu bang nơi cấp để chứng nhận.

Bước 2: Chứng nhận lãnh sự Mỹ

Ở Mỹ khi xin chứng nhận lãnh sự thì gửi hồ sơ qua đường bưu điện và cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ cụ thể sau:

 • Tờ khai chứng nhận lãnh sự mẫu DS-4194, ở Mục 4 nêu rõ Việt Nam là nước sử dụng giấy tờ.
 • Bản gốc các giấy tờ/tài liệu cần chứng nhận lãnh sự đã được công chứng và chứng nhận (đã làm theo bước 1).
 • 01 phong bì có dán tem có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận kết quả qua đường bưu điện (đã trả phí chuyển phát kết quả).

Sau khi hoàn thành hồ sơ, bạn gửi hồ sơ đến Văn phòng công chứng thuộc Bộ Ngoại giao theo địa chỉ: Office of Authentications, U.S. Department of State. CA/PPT/S/TO/AUT. 44132 Mercure Circle, P.O. Box 1206, Sterling, VA 20166-1206.

Bước 3: Hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ

Bạn cần chuẩn bị hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự gồm những tài liệu sau:

 • Tờ khai đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự mẫu số LS/HPD-2012/TK.
 • Các loại giấy tờ, tài liệu cần sử dụng ở Việt Nam (những loại giấy tờ này đã được thực hiện chứng thực và chứng nhận theo bước 1 và 2).
 • 01 bao thư có dán tem ghi rõ thông tin, địa chỉ nhận kết quả (đã trả phí chuyển phát).

Sau khi chuẩn bị hồ sơ gửi về địa chỉ:

 • Phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ: 1233 20th St NW, Ste 400, Washington, DC 20036.
 • Bộ phận Hợp pháp hóa của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109.

Khi nhận được kết quả bạn dịch thuật công chứng giấy tờ trên sang Tiếng Việt để sử dụng ở Việt Nam.

Khi thực hiện hợp pháp hóa giấy tờ của Mỹ tại Việt Nam (xét trường hợp áp dụng chỉ đối với giấy tờ của Mỹ cấp cho công dân Mỹ).

Bước 1: Tuyên thệ tại Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Bạn tiến hành đặt lịch hẹn theo các trình tự sau:

 1. Đặt lịch hẹn online theo mẫu đơn trực tuyến theo link sau https://bom.so/1hddI8.
 2. Trong trường Consualate/Embassy Country chọn “VietNam”.
 3. Trong trường Consualate/Embassy City chọn “Hanoi/Ho Chi Minh City”.
 4. Chọn tiếp “Make appointment -> Request notarial and other services listed above”.
 5. Chọn lịch hẹn theo thời gian trống.

Sau khi có xác nhận được lịch hẹn, bạn cần in trang xác nhận lịch hẹn. Chủ hồ sơ bắt buộc phải tự mang hồ sơ lên Đại sứ quán/Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tuyên thệ để được cấp thẻ tuyên thệ.

Hướng dẫn chi tiết hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ 2022
Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hồ sơ gồm các loại giấy tờ:

 • Bản gốc giấy tờ đã được Bộ Ngoại giao chứng thực.
 • Bản gốc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

Bước 3: Hợp pháp hóa lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam

Bạn cần chuẩn bị hồ sơ đem đến một trong hai địa chỉ tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại Giao (Hà Nội) hoặc Sở ngoại vụ (TP Hồ Chí Minh) để nộp. Hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:

 • Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK.
 • Trường hợp nộp trực tiếp: Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu).
 • Trường hợp nộp qua đường bưu điện: Bản chụp giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, số lượng 01), không cần phải bản chứng thực.
 • Bản gốc các loại giấy tờ, tài liệu mà bạn muốn hợp pháp hóa lãnh sự.
 • 01 Bản dịch của các bằng cấp sang Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. (Không cần dịch nếu đã sử dụng 1 trong 2 loại tiếng này).
 • 01 bản chụp các loại bằng cấp và 01 bản chụp bản dịch.
 • Nếu cần kiểm tra tính xác thực của bằng cấp cần hợp pháp hóa lãnh sự thì bổ sung 01 bản gốc và 01 bản sao của bằng cấp.
Hướng dẫn chi tiết hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ 2022
Hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ

Sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về. Nếu chưa có bản dịch Tiếng Việt bạn có thể dịch thuật công chứng ra tiếng Việt để sử dụng ở Việt Nam.

Thời gian thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ

Khi thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ thì:

 • Khi thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự thường là khoảng 8 ngày trở lên.
 • Tuy nhiên thời gian có thể không được biết trước vì còn tùy thuộc vào ngày bạn đặt được lịch hẹn để lên Đại sứ quán Mỹ nộp hồ sơ và gửi hồ sơ.

Bài viết trên đây là những thông tin hướng dẫn chi tiết hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ 2022Lylichtuphap.info cung cấp cho bạn. Hi vọng rằng nó sẽ bổ ích. Nếu còn vướng mắc thì hãy tìm đến chúng tôi.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN VÀ DỊCH THUẬT MT
Trang web: https://lylichtuphap.info/
Facebook: Lý Lịch Tư Pháp Giá Rẻ Toàn Quốc – Home | Facebook
Hotline: 0911 400 393
Email: lylichtuphap.info88@gmail.com
Địa chỉ: Tòa nhà TASCO, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *