0911 400 393

Dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 trọn gói giá tốt nhất

Dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 trọn gói giá tốt nhất
Công ty Tư vấn và dịch thuật MT cung cấp dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 trọn gói. Cho dù bạn là công dân Việt Nam, người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch; chỉ cần liên hệ với chúng tôi, Phiếu Lý lịch tư pháp của bạn sẽ được gửi đến tận tay cho dù bạn đang sinh sống ở đâu.
Dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 trọn gói giá tốt nhất
Dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 trọn gói giá tốt nhất

1. Tổng quan về Phiếu lý lịch tư pháp

1.1 Khái niệm:

Trước khi đi sâu vào dịch vụ Lý lịch tư pháp, bạn cần phải hiểu khái niệm Lý lịch tư pháp là gì. Theo Luật Lý lịch tư pháp 2020:
– Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.
– Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

1.2 Phân loại:

Phiếu lý lịch tư pháp có mấy loại?  Phiếu Lý lịch tư pháp gồm có 2 loại:
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1;
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 2;
Mỗi loại phiếu này đều có đối tượng và mục đích cấp phiếu khác nhau, cụ thể như sau:
Tổng quan về phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và số 2
So sánh phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và số 2

1.3 Các đối tượng được cấp lý lịch tư pháp:

Có đối tượng được yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau:
 • Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú trong nước;
 • Công dân Việt Nam không xác định được nơi cư trú;
 • Công dân Việt Nam đang cư trú tại nước ngoài;
 • Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam;
 • Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam;

2. Thời gian làm lý lịch tư pháp mất bao lâu?

Theo quy định tại Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp 2009: “Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp là không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được yêu cầu hợp lệ.

Đối với công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi/có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam hoặc các trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời gian cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày.

Chỉ riêng cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử trong trường hợp khẩn cấp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhận được yêu cầu.

Tuy nhiên theo như tình hình thực tế thì lượng hồ sơ nhiều; thư và hồ sơ gửi chuyển phát lâu, thất lạc; bộ phận xử lý quá tải… nên thời gian cấp phiếu Lý lịch tư pháp có thể lâu hơn dự kiến rất nhiều.

3. Phiếu lý lịch tư pháp có thời hạn trong bao lâu?

Hiện nay Luật Lý lịch tư pháp 2009 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành không quy định về thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp, chỉ có quy định về thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư cấp cụ thể tại Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp 2009. Tuy nhiên, tùy theo tính chất, lĩnh vực quản lý mà thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp được quy định khác nhau tại các văn bản khác.

Thời hạn có giá trị sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp trong các văn bản khác được quy định khác nhau. Cụ thể như sau:

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định:

“Điều 5. Thời hạn có giá trị sử dụng của giấy tờ:

1. Phiếu lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe, văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận con nuôi trong nước theo quy định tại Điều 17 của Luật Nuôi con nuôi và giấy tờ quy định tại điểm b, điểm đ khoản 1 Điều 21 của Nghị định này có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Phiếu lý lịch tư pháp, văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe, bản điều tra về tâm lý, gia đình, văn bản xác nhận thu nhập và tài sản của người nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài theo quy định tại Điều 31 của Luật Nuôi con nuôi có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.

3. Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 31 của Nghị định này có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.

Phiếu lý lich tư pháp trong thành phần hồ sơ xin nhập, trở lại và thôi quốc tịch Việt Nam quy định thời hạn như sau:

Tại các Điều 20, 24 và Điều 28 Luật Quốc tịch 2008 quy định như sau:

“Điều 20. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

1. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

Điều 24. Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

1. Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

Điều 28. Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

1. Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam bao gồm:

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;
…”
Như vậy từ các quy định trên đây có thể thấy thời hạn sử dụng của phiếu lý lịch tư pháp là không đồng nhất. Nhưng thông thường chúng ta chỉ sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

4. Mức phí nộp cho Nhà nước để làm lý lịch tư pháp hết bao nhiêu tiền?

Mức phí nộp cho Nhà nước để làm lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 4 Thông tư 244/2016/TT-BTC như sau:

Mức phí làm lý lịch tư pháp
Mức phí làm lý lịch tư pháp
Ngoài ra, Điều 5 Thông tư 244 còn quy định các trường hợp miễn phí làm Phiếu lý lịch tư pháp là:
 • Trẻ em dưới 16 tuổi
 • Người cao tuổi 
 • Người khuyết tật 
 • Người thuộc hộ nghèo
 • Người cư trú tại xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới…

5. Làm Phiếu Lý lịch tư pháp ở đâu?

Căn cứ Điều 45, 46 Luật Lý lịch tư pháp, cá nhân nộp hồ sơ làm lý lịch tư pháp tại các cơ quan có thẩm quyền sau:     
a) Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;
b) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.          
 • Tại Thành phố Hà Nội, cá nhân có nhu cầu làm lý lịch tư pháp nộp sơ tại Sở tư pháp Hà Nội, địa chỉ: 221 Trần Phú, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 024 3312 0878
 • Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cá nhân có nhu cầu làm lý lịch tư pháp nộp hồ sơ tại Sở tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 141 – 143 đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 3829 7052

6. Dịch vụ cấp phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và số 2 trọn gói tại Minh Tú

Công ty Tư vấn và dịch thuật MT cung cấp dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 trọn gói tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Vì thế, cho dù bạn là đối tượng nào, hộ khẩu ở đâu cũng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

Khi sử dụng dịch vụ cấp phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và số 2 trọn gói tại Minh Tú, bạn chỉ cần cung cấp các thông tin sau:
 • Nếu bạn là công dân Việt Nam: Cung cấp ảnh chụp 2 mặt căn cước công dân/ chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu.
 • Nếu bạn là người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch: Cung cấp ảnh chụp Visa và hộ chiếu
Thông tin cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ cấp phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và số 2 trọn gói
Thông tin cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ cấp phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và số 2 trọn gói tại Minh Tú

6.1 Quy trình làm phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 trọn gói tại Minh Tú

Hồ sơ đã đơn giản mà quy trình còn đơn giản hơn khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ cấp phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và số 2 trọn gói tại Minh Tú.

Quy trình làm phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và số 2 trọn gói
Quy trình làm phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và số 2 trọn gói tại Minh Tú
Như vậy, bạn chỉ cần cung cấp cho chúng tôi bản chụp CMND/CCCD/hộ chiếu. Chúng tôi sẽ thay bạn soạn hồ sơ, hoàn thiện tờ khai, xếp số cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để làm phiếu lý lịch tư pháp và giao kết quả tận nhà cho bạn.

6.3 Miễn phí giao phiếu Lý lịch tư pháp tận nhà

Tùy theo nơi tạm trú cũng như nhu cầu của từng khách hàng mà chúng tôi có các cách giao tài liệu khác nhau:
 • Giao phiếu Lý lịch tư pháp ngay trong ngày đối với khách hàng ở Hà Nội bằng các ứng dụng công nghệ như grab, be, gojek…
 • Gửi chuyển phát nhanh qua các đơn vị vận chuyển đối với khách hàng ở ngoại thành và tỉnh khác.
 • Khách có thể đến lấy kết quả trực tiếp tại địa chỉ: Tòa nhà TASCO, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN.

6.4 Vì sao bạn nên chọn dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 trọn gói của Minh Tú?

 • Nhận tư vấn miễn phí từ những chuyên gia am hiểu pháp luật
 • Hỗ trợ 24/7
 • Hồ sơ và thủ tục đơn giản
 • Thời gian nhanh chóng
 • Thủ tục & Chi phí minh bạch
 • Trả kết quả đúng hẹn
 • Miễn phí giao hàng tận nhà

7. Kết luận

Các thông tin về việc chuẩn bị hồ sơ cũng như cách thức thực hiện thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp không phải là thủ tục hành chính phổ biến. Do vậy, để tránh mất thời gian và phát sinh các chi phí không cần thiết, hãy liên hệ và sử dụng dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 trọn gói của Minh Tú.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY TƯ VẤN VÀ DỊCH THUẬT MT
Trang web: https://lylichtuphap.info/
Facebook: https://www.facebook.com/lylichtuphapgiaretoanquoc
Hotline: 0911 400 393
Email: lylichtuphap.info88@gmail.com
Địa chỉ: Tòa nhà TASCO, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *