0911 400 393

Dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kế toán và những điều bạn chưa biết

Dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kế toán và những điều bạn chưa biết

Dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kế toán là một trong những khó khăn của những người làm dịch thuật. Không chỉ là những thuật ngữ chuyên ngành và xuất hiện trong công việc hàng ngày. Mà những thuật ngữ khi dịch ra cần chính xác. Trong bài viết dưới đây Lý Lịch Tư Pháp sẽ chia sẻ một số thông tin về dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kế toán.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kế toán?

 • Đối với những người đang làm kế toán thì việc dịch tiếng Anh chuyên ngành này cần đòi hỏi độ chính xác cao. Đặc biệt với những thuật ngữ, chuẩn mực kế toán theo Quốc Gia, Quốc tế hóa. Với nhu cầu giao dịch và hợp tác kinh doanh trên phạm vi toàn cầu thì dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kế toán lại càng phổ biến và đòi hỏi chất lượng dịch vụ cao.
 • Những địa chỉ dịch thuật sẽ có nhiều kinh nghiệm chuyên môn để đáp ứng được tốc độ nhận bài, nhất là những dịp cuối tháng, cuối năm kết toán sổ sách/chứng từ/
 • Chi phí dịch thuật tương xứng với chất lượng bản dịch và bản dịch được cung cấp.
 • Hạn chế được tối đa lỗi dịch thuật tài liệu ảnh hưởng đến tiến độ công việc và uy tín của doanh nghiệp.
Chi phí dịch thuật tương xứng với chất lượng bản dịch và bản dịch được cung cấp
Chi phí dịch thuật tương xứng với chất lượng bản dịch và bản dịch được cung cấp

Một số tài liệu thường dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kế toán

 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo kiểm toán
 • Chuyển ngữ báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Những bản thuyết minh có nội dung về báo cáo tài chính
 • Báo cáo liên quan đến nội dung lưu chuyển tiền tệ
 • Các báo cáo như: Báo cáo thường niên, thuế, Fintech
 • Bản yêu cầu đề xuất hoặc thay đổi vốn chủ sở hữu
 • Dịch thuật báo cáo chuyển giá
 • Những tài liệu liên quan về chuẩn mực kế toán
 • Luật và quy định về nội dung như kế toán – tài chính – ngân hàng
 • Báo cáo, luận văn chuyên đề
 • Dịch thuật từ các nội dung như: sách, báo, tạp chí,… trong lĩnh vực kế toán hoặc kiểm toán.
Một số tài liệu thường dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kế toán
Một số tài liệu thường dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Một số từ vựng dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Các tài khoản kế toán tiếng Anh: Types of Accounts:

 • Account Type 1: Short-term assets (dịch là Loại tài khoản 1: Tài sản ngắn hạn)
 • Account Type 2: Long-term assets (dịch là Loại tài khoản 2: Tài sản dài hạn)
 • Account Type 3: Liabilities (dịch là Loại tài khoản 3: Nợ phải trả)
 • Account Type 4: Equity (dịch là Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu)
 • Account Type 5: Revenue (dịch là Loại tài khoản 5: Doanh thu)
 • Account Type 6: Production costs, business (dịch là Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh)
 • Account Type 7: Other income (dịch là Loại tài khoản 7: Thu nhập khác)
 • Account Type 8: Other expenses (dịch là Loại tài khoản 8: Chi phí khác)
 • Account Type 9: Determining business results (dịch là Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh)
 • Account Type 0: Balance sheet accounts (dịch là Loại tài khoản 0: Tài khoản ngoài bảng)

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán về vốn, tiền tệ

Tham khảo một số từ vựng, cụm từ về vốn và tiền tệ thường gặp khi dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kế toán:

 • Break-even point được dịch là Điểm hòa vốn
 • Calls in arrear được dịch làVốn gọi trả sau
 • Capital được dịch là Vốn
 • Working capital được dịch là Vốn lưu động (hoạt động)
 • Capital redemption reserve được dịch là Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần
 • Cash book được dịch là Sổ tiền mặt
 • Issued capital được dịch là Vốn phát hành
 • Authorized capital được dịch là Vốn điều lệ
 • Called-up capital được dịch là Vốn đã gọi
 • Capital expenditure được dịch là Chi phí đầu tư
 • Invested capital được dịch là Vốn đầu tư
 • Uncalled capital được dịch là Vốn chưa gọi
 • Cash discounts được dịch là Chiết khấu tiền mặt
 • Cash flow statement được dịch là Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt
 • Fixed assets được dịch là Tài sản cố định
 • Fixed capital được dịch là Vốn cố định
 • Issued capital được dịch là Vốn phát hành
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán về vốn, tiền tệ
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán về nội dung là vốn, tiền tệ

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán về chi phí

 • Carriage được dịch là Chi phí vận chuyển
 • Carriage inwards được dịch là Chi phí vận chuyển hàng hóa mua
 • Carriage outwards được dịch là Chi phí vận chuyển hàng hóa bán
 • Cost concept được dịch là Nguyên tắc giá phí lịch sử
 • Cost object được dịch là Đối tượng tính giá thành
 • Cost of goods sold được dịch là Nguyên giá hàng bán
 • Closing stock được dịch là Tồn kho cuối kỳ
 • Carrying cost được dịch là Chi phí bảo tồn hàng lưu kho
 • Conversion costs được dịch là Chi phí chế biến
 • Cost accumulation được dịch là Sự tập hợp chi phí
 • Cost application được dịch là Sự phân bổ chi phí
 • Depletion được dịch là Sự hao cạn
 • Depreciation được dịch là Khấu hao
 • Causes of depreciation được dịch là Các nguyên do tính khấu hao
 • Nature of depreciation được dịch là Bản chất của khấu hao
 • Provision for depreciation được dịch là Dự phòng khấu hao
 • Reducing balance method được dịch là Phương pháp giảm dần
 • Straight-line method được dịch là Phương pháp đường thẳng
 • Depreciation of goodwill được dịch là Khấu hao uy tín
 • Factory overhead expenses được dịch là Chi phí quản lý phân xưởng
 • Direct costs được dịch là Chi phí trực tiếp
 • Expenses prepaid được dịch là Chi phí trả trước

Quy trình dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Bước 1: Nhận yêu cầu và hồ sơ của khách hàng.

Bước 2: Lựa chọn người sẽ phiên dịch chính và phụ cho hồ sơ chuyên ngành.

Bước 3: Tổng hợp và gửi tài liệu cho phiên dịch. Trong quá trình đó sẽ luôn kiểm tra tiến độ của các phiên dịch.

Bước 4: Phiên dịch kiểm tra thông tin và yêu cầu của khác hàng.

Bước 5: Gửi đi và nhận phản hồi từ khách hàng

Vậy là Lý Lịch Tư Pháp đã tổng hợp những thông tin liên quan về dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành kế toán. Với những thông tin như vậy hy vọng sẽ giúp cho cho bạn có thể hiểu rõ được nội dung này.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN VÀ DỊCH THUẬT MT

Trang web: https://lylichtuphap.info/

Facebook: Lý Lịch Tư Pháp Giá Rẻ Toàn Quốc – Home | Facebook

Hotline: 0911 400 393

Email: lylichtuphap.info88@gmail.com

Địa chỉ: Tòa nhà TASCO, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *